in Tin tức chung

Dừng phát triển hoclinux.com

Chào quý đọc giả!

Chúng tôi đã ngừng phát triển hoclinux.com. Hiện tại phần lớn bài viết về chủ đề Linux chúng tôi đang đóng góp tại blogd.net. .Ở blogd.net. chúng tôi chia sẻ rất nhiều chủ đề bao gồm Linux, Kubernetes, Docker…vv. Kính mới quý đọc giả ghé thăm.

Cám ơn.

HocLinux.Com

Write a Comment

Comment