in Tin tức chung

Blog học linux!


Notice: get_currentuserinfo is deprecated since version 4.5.0! Use wp_get_current_user() instead. in /home/hoclinux/public_html/wp-includes/functions.php on line 3831

Hôm nay ngày cuối của tháng 5/2014, chúng tôi bắt đầu đặt nhưng viên gạch đầu tiên xây dựng  hoclinux.com – Blog chia sẻ kinh nghiệm về hệ điều hành linux từ cơ bản đến nâng cao, từ tập tành đến quản trị những hệ thống lớn 🙂 . Mọi người vui lòng đóng góp ý kiến cho hoclinux.com tại đây nhé.

systemctl start hoclinux.service

Trân trọng,

Admin HocLinux.Com

Write a Comment

Comment


Notice: Undefined index: rerror in /home/hoclinux/public_html/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 401